IJOY

Coil

IJOY Limitless XL coils (3 stuks)
IJOY Limitless XL coils (3 stuks)
Wattage
IJOY Combo RDTA IMC coil (1 stuk)
IJOY Combo RDTA IMC coil (1 stuk)
RBA