Blog
Nieuws

Public Health England over e-sigaret

Deze blogpost gaat over Publich Health England en de e-sigaret.

Public Health England is er om de gezondheid en het welzijn van Engeland te beschermen en te verbeteren, en gezondheidsrisico's te verminderen. Je kunt Public Health England daarom vergelijken met ons eigen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Public Health England doet dit door middel van toonaangevende wetenschappelijke kennis, onderzoek, regelgeving, samenwerking en gespecialiseerde medische zorg. Public Health England biedt de overheid, de lokale overheid, de NHS, het parlement, de industrie en het publiek dan ook informatie over de e-sigaret op basis van feiten.
Snel naar je onderwerp?

De belangrijkste bevindingen van Public Health England

 • Vapen of dampen levert een veel kleiner gezondheidsrisico op dan het roken van tabak, en het overstappen van roken op dampen heeft gezondheidstechnisch grote voordelen.
 • E-sigaretten zouden bij kunnen dragen aan het succesvol stoppen met roken van minstens en misschien zelfs nog meer dan, 20.000 mensen per jaar.
 • Het e-sigaret gebruik wordt in verband gebracht met een verhoogd slagingspercentage mensen die het afgelopen jaar gestopt zijn met roken, en dit percentage neemt nog steeds toe.
 • Vele duizenden rokers geloven onterecht dat dampen net zo slecht voor de gezondheid is als roken; ongeveer 40% van de rokers heeft nog nooit een e-sigaret geprobeerd.
 • Er bestaan grote misverstanden over nicotine. (minder dan 10% van de volwassenen begrijpt dat de negatieve effecten van het roken NIET worden veroorzaakt door nicotine)
 • Het e-sigaret gebruik onder de Engelse bevolking is in de laatste jaren gestabiliseerd op net iets minder dan 3 miljoen gebruikers.
 • Er zijn geen bewijzen gevonden dat dampen een opstap is naar roken onder jongeren. (het aantal rokende jongeren in Engeland neemt nog steeds af, rokende jongeren worden zeldzamer, en de rokende jongeren die er zijn, zijn op een enkele uitzondering na allemaal direct begonnen met roken, en niet via een e-sigaret)
Deze bekendmaking uit 2015 van Public Health England volgt op een publicatie van de Amerikaanse 'National Academy of Science en Medicine' over e-sigaretten. Welke concludeert dat 'het aannemelijk is dat e-sigaretten veel minder schadelijk zijn als het roken van tabak'.

Professoren aan het woord

Professor John Newton, de directeur van de afdeling Gezondheidsverbetering van Public Health England verklaarde dat:

 • "Er elke minuut iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen door de gevolgen van roken, en dat er in Engeland per jaar 79.000 mensen overlijden aan de gevolgen ervan."
 • "Onze publicatie benadrukt dat onderzoek uitwijst dat dampen veel minder risico's met zich meebrengt als roken, tot wel 95% is, met een verwaarloosbaar risico voor mensen in de omgeving. Toch gelooft meer dan de helft van de rokers dat dampen net zo slecht is als roken, of ze weten het gewoon niet."
 • "Het zou heel tragisch zijn als duizenden mensen die zouden kúnnen stoppen met roken met behulp van een e-sigaret op het verkeerde been worden gezet door misinformatie over de veiligheid van de e-sigaret."

Professor Ann McNeill, vooraanstaand auteur en Professor Tabaksverslaving op King's College in Londen zei:

 • "Het is zorgwekkend dat veel rokers geen idee hebben waarin de gevaren van het roken schuilen. Een roker inhaleert een dodelijke mix van 7.000 verbrandingsproducten, waarvan er 70 bekend staan als kankerverwekkend."
 • "Mensen roken om nicotine binnen te krijgen, maar in tegenstelling tot wat de meerderheid van de rokers gelooft, is nicotine niet of nauwelijks schadelijk, de giftige bijproducten zijn de overduidelijke boosdoeners en tevens oorzaak van tabaksgerelateerde ziekten en doden. Er zijn tegenwoordig vele alternatieve manieren om nicotine op te nemen in het lichaam, waaronder kauwgum, neusspray's, pleisters, snoepjes en e-sigaretten."

Professor Linda Bauld, auteur en Professor Health Policy aan de Universiteit van Stirling and voorzitster Gedragsstudie voor kanker preventie bij het kanker onderzoekscentrum in het VK vertelde:

 • "Men uit steeds weer de bezorgdheid dat jongeren die beginnen met e-sigaretten zullen overstappen op roken. maar in het VK is uit onderzoek duidelijk gebleken dat e-sigaret gebruik onder jongeren die nog nooit gerookt hebben, in maar minder dan 1% van de gevallen heeft geleid tot het 'gaan roken', en dat het aantal rokende jongeren nog steeds in sterke mate aan het dalen is. We zullen en moeten dit uiteraard doorlopend in het oog houden, maar tot nu toe zeggen de cijfers dat e-sigaret gebruik niet leidt tot het gaan roken van jongeren."

Public Health England over recente kritieken

Op de aanvallen op de gepubliceerde rapporten van Public Health England, waarin geschat wordt dat vapen ten minste 95% minder schadelijk is dan roken, heeft Public Health England eind 2019 een reactie gegeven. Die reactie is hieronder te lezen:

Engeland benadert al enkele jaren heel zorgvuldig de e-sigaret en zij doen dit op basis van feiten. Het is daarom jammer dat deze aanpak wordt bekritiseerd in een artikel van Martin McKee (hoogleraar Europese volksgezondheid aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine), die gebaseerd is op slecht bewijs, foutieve informatie en onjuistheden.

Engeland een uitschieter in beleidsvorming?

Zo wordt er bijvoorbeeld beweerd dat Engeland een uitschieter is in de beleidsvorming ten aanzien van e-sigaretten. Hierin wordt dus sterk overdreven, aangezien het tabaksbeleid niet veel verschilt met de rest van Europa. Daarnaast wordt in het artikel een woordvoerder van Public Health England verkeerd geciteerd.

Tabaksbeleid is gebaseerd op feiten

In het artikel van Martin McKee wordt aangegeven dat het tabaksbeleid in Engeland gebaseerd is op de mening van enkele personen. Het tabaksbeleid in Engeland is echter formeel ontwikkeld en vastgelegd door de overheid in het zogeheten “Tobacco Control Plan”. Dit beleid voor e-sigaretten is gebaseerd op een serie van conclusies en bewijsmateriaal van toonaangevende academici.

In het artikel stelt Martin McKee dat Public Health England “een standpunt inneemt die zo haaks staat op die van de rest van de wereld”, maar hij laat na om dit soort uitspraken te onderbouwen of aan te tonen hoe ze dan verschillen.
Public Health England is altijd duidelijk geweest in het gegeven dat e-sigaretten niet zonder risico te gebruiken zijn, maar dat e-sigaretten wel een fractie vormen van het risico van het roken van tabak.
Het is wel waar dat Public Health England positiever is over de rol van e-sigaretten bij het stoppen van roken dan de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), die het bewijs van toen als onduidelijk beschouwden. Maar Engeland staat absoluut niet alleen in deze visie. Daarnaast ondersteunt het bewijsmateriaal dat beschikbaar kwam ná de conclusie van NASEM, de visie van Public Health England alleen maar.

Gebruik e-sigaret door jongeren

Een ander belangrijk verschil kan de houding zijn ten opzichte van het gebruik van e-sigaretten door jongeren. Dit verschil is echter niet raar, gezien de verschillende gewoontes van de jeugd in Engeland en de Verenigde Staten, met daarnaast recent bewijs wat betreft de toepassing en introductie van nieuwe producten in Engeland en de Verenigde Staten.

Toekomstige risico's onbekend

Belangrijk is in ieder geval dat sommige critici een overheersende bezorgdheid hebben over toekomstige risico's waarvoor nog helemaal geen hard bewijs bestaat. Zoals ze in het Engels zeggen:

“Maybe the sky is falling (or will fall in the future), or maybe it won’t.“

In de tussentijd is er echter een epidemie van tabak-gerelateerde schade die we zo goed mogelijk moeten aanpakken met de momenteel beschikbare tools. Onder die tools valt de e-sigaret.
Als je de cijfers van de afgelopen drie jaar bekijkt over het gebruik van een reguliere e-sigaret onder de jeugd blijft deze laag in Engeland en stijgt niet. Ook het aantal rokers onder jongeren blijft gelukkig dalen in Engeland.

Reageren (0)

Login om een reactie achter te laten:

Inloggen